1. Hogyan ajánlanád a könyvet?

        Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című műve a századforduló Debrecenének tanárairól, diákjairól és csendesen züllő urairól szól. Nemcsak kötelező olvasmány, hanem izgalmakban és tanulságokban gazdag, önéletrajzi vonatkozású ifjúsági regény. A történet Nyilas Misi, egy szegény debreceni kisdiák életének szörnyűségeit foglalja össze. Képzeletben a református kollégium lakójává válhatunk, részt vehetünk a másodikosok óráin, megismerhetjük a Debrecenben élő embereket, akár nyomozhatunk egy eltűnt reskontó után.
 

2. Milyen az élet a kollégiumban, milyen a diákok sorsa, a tanárok helyzete, hogyan folyik az oktatás és a nevelés?

        A debreceni kollégium nagy, komor, négyszögletű épület, a füvészkert található mellette. Az épület első emeletén a tanítóképzősök, a másodikon a gimnazisták laktak. A kollégiumban szigorú szabályok, kötött házirend szerint folyik az élet, méltán nevezhető a nemzeti nevelés fellegvárának.
        Délelőtt és délután is volt tanítás, közben délben megebédeltek. Szombaton csak délelőtt tanítottak. A tanárok akkoriban katedráról vezették az órát. Az osztályozásnál az 1-es volt a legjobb, 5-ös a legrosszabb érdemjegy. A diákokat tanulmányi eredményeik alapján ültették, elől ültek a jó tanulók, hátrébb haladva a rosszabb tanulók.
        A tanítás után a gyerekek tanultak, játszottak és szabadon jöttek-mentek. Misi ilyenkor járt felolvasni, korrepetálta osztálytársát, ellátogatott Orcyékhoz, Törökékhez vagy Doroghyékhoz. Este 6 körül vacsoráztak, utána még tanultak a coetusban, 9-kor volt lámpaoltás. ( Coetusnak nevezték a 6-10 diák részére kialakított közös tanuló- és hálószobát.) Ezután már nem lehetett kimenni a kollégiumból, csak külön engedéllyel.
        A kollégiumnak volt egy pedellusa, ő intézte a levelek és a csomagok átvételét a postástól, ő csengetett, amikor kezdődtek az órák, ő látta el a mai iskolagondnok feladatát.
        Az étkezések előtt felálltak és az esküdtfelügyelő vezetésével imádkoztak. Vasárnap reggelenként mosakodtak, és utána mindenki ment az oratóriumba, az istentiszteletre.
 

3. Milyen Misi helyzete ebben a környezetben?

        Misi nagyon elveszettnek érezte magát ebben a környezetben, senkivel sem mert szembeszállni. Nincsenek mellette a szülei és Géza bátyja, aki segítené őt. Nagyon hiányzott neki az édesanyja, aki tartotta Misiben a lelket. Mindig szorongott, kisebbrendűségi érzésekkel küszködött, nem mert senkihez se fordulni, alapérzése a félelem volt.
 


 

4. Hogyan találkozik Misi a felnőttek világával?

        Misi szorosabb kapcsolatba került a debreceni felnőtt világgal: felolvasást vállalt a vak Pósalaky úrnál, házitanító lett egyik osztálytársa, Doroghy Sanyi mellett, és felkereste Törökéket, egy évvel korábbi szállásadóit. Egyre inkább megvetette lábát a nagyvilágban, megállta helyét az életben, és egyre magabiztosabbá vált.
 

5. Miért csalódott a felnőttekben?

        Misit sem a diáktársai, sem a tanárai nem értették meg, idegen tőle a debreceni cívisvilág, még idegenebb Orczyék világa, de haragudott a Doroghy család hisztériás világára is. A regény második felében Misi mély válságon ment át, csaknem minden felnőttben csalódott. Észrevette, hogy az emberek se nem jók, se nem becsületesek, nincs nyugalom, csak állandó versengés, amelyben a jóság és a becsület hátrány. A fegyelmi tárgyaláson teljes értetlenséggel és rosszhiszeműséggel találkozott.
 

6. Írd le a reskontó történetét!

        Misi felolvasott a vak Pósalaky úrnál, aki elmesélte neki, hogy mit álmodott az éjszaka, s a takarítónője megmondta, melyik álom milyen számnak felel meg. S úgy döntött, hogy tegyék meg ezeket a számokat a lutrin, s ha nyernek, felezik a nyereményt.
        Misi megtette a számokat, és a reskontót is magánál őrizte, de később a reskontó eltűnt. Nagyon megijedt, mert a számok ismerősnek tűntek. Orczy és Gimesi, a barátai azt feltételezték, hogy a szelvényt ellopták, és nyomozásba kezdtek, de nem sikerült elkapniuk a tolvajt. A lutrin kijöttek a megtett számok, de Misi nem tudott elszámolni az öregúrral. A városban elterjedt a híre, hogy valaki felvette a nyereményt. Nyilas a zsebében talált egy tízforintost, amit valószínűleg Török János tehetett a zsebébe, hogy „megnyugtassa a lelkiismeretét”.
        Doroghy és Pósalaky is panaszt tett Misire, aki a rosszindulatú bizottság előtt hiába védekezett.
        Amíg várakozott, megjelent a nagybátyja, Isaák Géza, aki tisztázta a hamis vádakat. Így kiderült az igazság, de Misi már nem akart többé debreceni diák lenni.
        Megbetegedett, Orczy és Gimesi meglátogatták. Elmesélték neki, hogy Török János levélben megírta az igazságot az apjáéknak, az ő Géza bátyjának és a rendőrségnek. 120 forint volt az egész nyeremény a lutrin, amiből Misi kapott még 50 forintot.
 


 

7. Keresd meg a regény önéletrajzi vonatkozásait!

        Móricz az első osztályt kétszer kezdte. Először 1890-ben, de megbetegedett és nem tudta folytatni, majd másodszor 1891-ben. Egy tanítónál lakott a Nagymester utcában, ahol nagybátyja is lakott előtte. A kis Nyilas Misi debreceni diáksága első évében szintén a „a Nagymester utcai tanító bácsinál” lakott, sőt „Géza bátyja” ugyancsak ott lakott. Móricz így 1892-ben lett másodikos úgy, mint Nyilas Misi – ezt az évszámot írta be a bőrkötéses könyvébe. Móricz Zsigmondnak is volt egy ugyanilyen könyve, amit a Csokonai szülőháza melletti könyvkötőnél köttetett be.
        Az első könyvvásárlása is úgy történt, mint a regényben. Csokonai életéről szóló könyvet első osztályos kora óta nézegette, amíg végül másodikos korában vette meg.
        Móricznak is volt több keresete: az egyik tanára harmadikos korában beajánlotta olvasónak, Vécsey tanácsoshoz, és tanítványt is szerzett neki.
        Személyes diákélményeit használta fel a tanárok ábrázolásában. A negyedik fejezetben saját sorsából, életéből merített - a nagy vállalkozásokba fogó apa csődbe került, másik faluba költöztek. Nyilas Misi édesanyja is paplány volt.
        Misi vallatásán, karcerbe zárásán, meghurcoltatásán keresztül saját, hasonló, fájó érzéseit szólaltatja meg.
 

8. Jellemezd Nyilas Misit!

        Nyilas Misi, a regény főhőse egyszerű, szegény családból származott, apja ácsként dolgozott. Szüleit rajongva szerette: apjára tisztelettel felnézett, anyjához forró érzelmi kapcsok fűzték. Öten voltak testvérek, ő volt a legidősebb. A példaképe, a nagybátyja Isaák Géza volt, aki Pozsonyban tanított. Fizikailag gyenge, kistermetű gyermek, a tornaórán az utolsó volt. „…Ők Gimesivel ketten, sovány kis szegény testecskék voltak…”
A naiv, csupaszív fiút néha vaskos tréfákkal ugratták diáktársai a debreceni kollégiumban, de eszével kivívott némi tekintélyt, és a tanárok is kedvelték. Az osztály legokosabb tanulói közé tartozott, nagyon szerette a könyveket. Szegény sorsú lévén hozzásegítették némi keresethez: újságot olvasott fel a vak Pósalaky úrnak, és korrepetálta egyik osztálytársát, Doroghy Sanyit.
        Zárkózott, félénk gyerek volt, senkivel sem mert szembeszállni. Derék, becsületes, jóhiszemű kisdiák volt, aki kisebbrendűségi érzésekkel küszködött. Magányosnak, idegennek érezte magát, a családjától távol kisfiú létére felnőttként kellett viselkednie.
        Érzelmileg kiegyensúlyozatlan, néha túláradó boldogság töltötte el, néha hirtelen elkezdett sírni.
        Saját világába senkit sem engedett be, a barátai előtt is titkolózott, nem mondta el, hogy mi történt a reskontóval még a legjobb barátjának, Gimesinek sem. Erkölcsileg érett, egyenes volt, mégis könnyen hazugságba keveredett.
        Misit megragadta a lányok szépsége Orczyéknál, ezért zavarában elmenekült. A fiú szerelmes lett Doroghy Bellába, akinek Török János udvarolt és ezért féltékeny volt Törökre.
Rendkívüli egyéniség. Nem szeretett „gyerekeskedni”, felnőtt szeretett volna lenni. A felnőttek világát jobbnak és tisztábbnak gondolta. Vágyott arra, hogy felismerjék a jóságát és a tisztaságát, hiszen senki sem értette meg. Hálás volt, amikor a pedellus, István bácsi kedvesen szólt hozzá.
        Nehezen viselte a rosszindulatú fegyelmi bizottság előtti igazságtalan vádaskodást és magabiztosan visszautasította azt, nem akart többé debreceni diák lenni. Ezt később akkor is megismételte, amikor már tisztázódott a helyzete. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ő jó lesz, és másokat is arra fog tanítani: legyenek jók mindhalálig.
 


 

9. Jellemezd Misi tanárait!

        Móricz a második és a hetedik fejezetben mutatta be Misi tanárait. Gyéres a piperkőc latin tanár, akinek fontosabb volt saját kinézete, mint amit tanított. Bátori az ideges, kemény, szigorú, villámló tekintetű számtantanár, ő is nagyon foglalkozott az öltözetével. Sarkadi a rajztanár is hasonló megjelenésű volt, ezért a diákok gúnyverssel is csúfolták hármukat:
                                                                                              „Gyéres, Báthori, Sarkadi
                                                                                                Három büdös gigerli.”

        Valkai a jóindulatú vallástanár nagy, kövér, fekete ember volt, ha kellett, segített a diákoknak felelés közben. A magyart egy fiatal segédtanár tanította, akit nagy költőként emlegették. Csoknyai az énektanár volt a legfurcsább a tanárok között, úgy járt-kelt, mint egy vendég, mindig udvarias volt. Názó, a kicsi, öreg földrajztanár, az őstörténet nagy tudósa, a diákok gyakran gúnyolták, szokása szerint hirtelen méregbe jött. Szüts Istók tornatanár kis fekete bajszú, vastag kövér ember volt, őrmesteresen beszélt, csak az erős fiúkat becsülte, a gyengébbeket észre sem vette. Papnak készült, de házassága miatt megtört a pályája.
 

10. A II/b osztály Debrecen századfordulói társadalmának kicsinyített mása. Melyik szereplő melyik társadalmi osztályhoz tartozik?

        A II/b osztály a századfordulói Debrecen társadalmának kicsinyített mása. Misi szegényparaszt-iparos gyermek, K. Sánta napszámos-, Tikos Gyuri cívis-, Doroghy dzsentriszármazású, Orczy pedig az úri vezető réteg képviselője ebben a kis társadalomban. Magatartásuk és helyzetük az iskolában pontosan megfelelt annak, amit a nagyok életében is megfigyelhettünk.
 

    

    

 

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...